Jednoduché a bezodpadové Vianoce

Christmas is supposed to be a holiday of love, peace and quiet, when the whole family meets, enjoys time spent together, gifts something that will please another, and enjoys good food. However, due to the media, ads and a fast and consumerist way of life, Christmas has become a period of unnecessary waste, excessive garbage generation and pollution.
But it doesn’t have to be that way. The magic of Christmas lies in simplicity and sharing happiness; and with a few tips we’ll share with you in this article, you’ll be able to slow down these holidays, save resources and the environment.

Preparations & Decorating

From the movies and commercials, we all know the lit-up houses, whose lights play with all colors, and no room is left without Christmas candles, candlesticks, garlands, decorations, small trees, elves, Santas, glittering stars and other decorations. Because we only celebrate Christmas once a year, such a big decorating is quite unnecessary.
If you still want to bring home a Christmas atmosphere, choose decorations made of glass, wood, metal and paper — not only will they last longer, but when they expire, you can recycle them. You can support local small businesses or you can make decorations yourself from what you already have at home. And in this case also applies that less is more — even one soy candle with the scent of gingerbread and lights on the window can evoke the mood of Christmas.
It’s equally important to store the decorations correctly. Sturdy boxes stored in a safe place protect them from moisture, dust or damage.
read next: Sustainable & Minimalist Gift Guide
Whether it’s more sustainable to have a real or an artificial tree could be discussed for hours. On the one hand, there is a real tree — it’s not made of artificial materials and its production is not demanding, it smells beautiful and has a tradition, but the needles fall from it and after the holidays it ends up on a landfil; and on the other hand, it’s the artificial one, which doesn’t make a mess, is not so easily destroyed and lasts for years, but is made of plastic. In this fight, it’s hard to say who’s “good” and who’s “bad” — so you have to decide for yourself. But if you decide for the real, try to find a way to compost it after Christmas, and if for the artificial, look for a brand that is high quality and the tree will last you for decades.

Food & Baking

In the last weeks of December, many have been buying so much food as if an apocalypse were approaching. Although it’s nice to have a full fridge on Christmas Day and not argue about who will run to the store for another bag of flour, there is no need to exaggerate. Buy only as much as you know you will consume. Benefits? You save money by not buying six pounds of oranges that no one eats at home anyway, and spoiled food will not wasted in the bin unnecessarily. Food waste is a huge problem at the moment — and already in the article on reducing food waste, we shared with you statistics on how much is thrown away in each year on average, as well as tips on how to fight it at home.
As for baking, we probably all have a list of cakes and pastries that simply belong to Christmas. But is it really necessary? Are you sure you need six baking sheets of cakes and jars full of pastries, biscuits and gingerbread for the week from Christmas Day to New Year, which no one wants to eat on the 27th, and everyone is sick of eating so much sweet stuff? Wouldn’t half what you usually bake be enough?

Gifts

We have already shared some inspiration for sustainable and minimalist gifts with you in a previous article. And again — you must mention less is more. The basis of a good gift is not that it’s big and expensive, but that it is useful and given out of love.
How to choose the right Christmas gift? Listen and pay attention to your loved ones. What things do they use daily, what would suit them and make their lives easier, what would they use. Everyone mentions something that they would like just by the way in the conversation — and if you write down the thing somewhere, you will quickly have the gift idea. Avoid buying useless stuff just to buy at least something. Many stores offer gift cards that you can charge for different amounts, and the person can choose what would please him. And don’t be afraid to ask. Although this loses the moment of surprise, the recipient will get something he desires and what will sincerely please him.
The same goes for receiving. Indicate what gifts you would like, or tell your family and friends straightforward ideas. This will make their work easier and you won’t be left with a book on the shelf after the holidays in the genre of which you are not interested in, an oversized sweater that you will never grow into, or a decoration that does not look good anywhere.
There are also more sustainable ways to wrap gifts. If you want to wrap the gift nicely in paper, reach for traditional natural paper instead of coloured ones, which often have various ingredients in them, due to which they cannot be recycled. Gift bags are a great alternative — they shorten the packaging time to a few seconds and can be used again and again. The best option is not to wrap the gift at all.
Do you have any other tips on how to have a simple and zero waste Christmas? Share them in the comments!
Vianoce majú byť sviatky lásky, pokoja a pohody, kedy sa stretne celá rodina, užijú si čas strávený spolu, obdaria sa niečím, čo druhého poteší, a vychutnajú si dobré jedlo. Avšak kvôli médiám, reklamám a rýchlemu a konzumnému spôsobu života sa z Vianoc stalo obdobie zbytočného plytvania, vytvárania nadmerného množstva odpadu a znečisťovania.
Tak to ale byť nemusí. Čaro Vianoc spočíva v jednoduchosti a zdieľaní šťastia; a vďaka pár tipom, o ktoré sa s vami podelíme v tomto článku, budete môcť tieto sviatky spomaliť, ušetríte zdroje a životné prostredie.

Prípravy & zdobenie

Z filmov a reklám všetci poznáme vysvietené domčeky, ktorých svetielka hrajú všetkými farbami, a v žiadnej miestnosti nechýbajú vianočné sviečky, svietniky, girlandy, ozdoby, malé stromčeky, škriatkovia, santovia, trblietavé hviezdy a ďalšie ozdoby. Na to, že Vianoce slávime len raz do roka, je takéto veľké zdobenie viac-menej zbytočné.
Ak aj napriek tomu chcete domov priniesť vianočnú atmosféru, siahnite po ozdobách zo skla, dreva, kovu a papiera — nielenže vydržia dlhšie, ale keď doslúžia, môžete ich zrecyklovať. Podporiť môžete malých výrobcov z okolia alebo si môžete ozdoby vyrobiť sami z toho, čo už máte doma. A menej je aj v tomto prípade viac — aj jedna sójová sviečka s vôňou perníkového korenia a svetielka na okne dokážu navodiť náladu Vianoc.
Rovnako dôležité je ozdoby správne skladovať. Pevné krabice uložené na bezpečnom mieste ich ochránia pred vlhkom, prachom či poškodeniu.
čítať ďalej: Udržateľné & minimalistické nápady na darčeky
O tom, či je viac udržateľný živý alebo umelý stromček by sa dalo diskutovať dlho. Na jednej strane je živý stromček — ten nie je z umelých materiálov a jeho výroba nie je náročná, krásne vonia a nesie v sebe tradíciu, ale opadáva z neho ihličie a po sviatkoch skončí pri kontajneroch; a na druhej strane je umelý, ktorý nerobí neporiadok, tak ľahko sa nezničí a vydrží celé roky, avšak je vyrobený z plastu. V tomto boji ťažko povedať, kto je ten “dobrý” a kto je “zlý” — preto rozhodnúť sa už musíte sami. Ale ak sa rozhodnete pre živý, skúste nájsť spôsob, ako ho po Vianociach skompostovať, a ak pre umelý, hľadajte značku, ktorá je kvalitná a stromček vám vydrží aj desaťročia.

Jedlo & pečenie

Mnohí v posledné decembrové týždne nakupujú toľko jedla, akoby sa blížila apokalypsa. Hoci je fajn mať na Štedrý deň plnú chladničku a nehádať sa, kto pobeží do obchodu po múku, ktorá sa minula, netreba to preháňať. Kupujte len toľko, koľko viete, že spotrebujete. Výhody? Ušetríte peniaze tým, že nebudete kupovať tri kilá pomarančov, ktoré aj tak nikto doma nezje, a pokazené jedlo nebude zbytočne putovať do koša. Plytvanie potravinami je v súčasnosti obrovským problémom — a už v článku o znížení plytvania jedlom sme sa s vami podelili o štatistiky, koľko sa v priemere vyhodí každý rok, i o tipy, ako proti tomu doma bojovať.
Čo sa pečenia týka, asi všetci máme zoznam koláčov a pečiva, ktoré k Vianociam jednoducho patrí. Ale je to naozaj potrebné? Určite potrebujete na týždeň od Štedrého dňa do Nového roku šesť plechov s koláčmi a dózy plné lineckého pečiva, sušienok a perníkov, ktoré aj tak už dvadsiateho siedmeho nikto nechce jesť a všetkým je zo sladkého zle? Nestačila by polovica toho, čo zvyčajne pečiete?

Darčeky

Inšpiráciu na udržateľné a minimalistické darčeky sme s vami zdieľali už v predošlom článku. A opäť — nedá nespomenúť menej je viac. Základom dobrého darčeka nie je to, že je veľký a drahý, ale to, že je užitočný a darovaný z lásky.
Ako vybrať správny vianočný darček? Počúvajte a všímajte si svojich blízkych. Aké veci denne používajú, čo by sa im hodilo a uľahčilo ich život, čo by využili. Každý občas len tak mimochodom spomenie niečo, čo by sa mi páčilo — a ak si danú veci niekam poznačíte, o darček máte rýchlo postarané. Vyhnite sa kupovaniu zbytočností len preto, aby ste kúpili aspoň niečo. Mnoho obchodov ponúka darčekové kartičky, ktoré môžete nabiť na rôznu čiastku, a človek si môže sám vybrať, čo by ho potešilo. A nebojte sa spýtať. Síce sa tým vytratí moment prekvapenia, ale obdarovaný tak dostane niečo, po čom túži a čo ho úprimne poteší.
To isté platí i o dostávaní. Naznačte, aké darčeky by sa vám páčili, alebo rodine a kamarátom rovno povedzte nejaké nápady. Im to uľahčí prácu a vám na poličke po sviatkoch neostane kniha, ktorej žáner vás nezaujíma, príliš veľký sveter, do ktorého nikdy nedorastiete, alebo dekorácia, ktorá sa vám nikam nehodí.
Aj pri balení darčekov sú udržateľnejšie spôsoby. Ak chcete darček pekne zabaliť do papiera, siahnite po tradičnom prírodnom papieri namiesto farebných, ktoré majú často v sebe rôzne prímesi, kvôli ktorým ich nie je možné recyklovať. Skvelou alternatívou sú darčekové taštičky — balenie skrátia na pár sekúnd a je možné ich používať stále dookola. Najlepšou možnosťou je nebaliť darček vôbec.
Máte ďalšie tipy ako mať jednoduché a bezodpadové Vianoce? Podeľte sa o nich v komentároch!