Čo som robila posledné dni

Hello!
After a long time I coming at you again in this form — because it’s probably time to bring you a little update from my life. Today it’s exactly four months since I moved to Zlín; and I don’t want to believe how fast it went by, because only recently I was sitting in my old bedroom looking for an apartment I like. And today I sit in that apartment, in the city that has become my home.
Zlín has a special place in my heart. I have already mentioned it on my Instagram, but I will say it now as well — I found everything I was looking for here. It combines peace and quiet together with various events and attractions, so there is no time to get bored. There’s absolutely everything I need — including a package-free shop or a sidewalk along a river, and I can’t wait for spring, blooming trees, and the days when it’s warm enough to sit down with the book in hand and forget about reality.
At the end of the article Moving, Fighting Sadness And Starting Over, I wrote that I hope I will be happy with my new job. To be honest, in December, I thought I’ll run out of there before they can even get used to me; but now I’m very glad I was patient and gave it time. After all, coming to a new city and an functioning team is not easy, and for me as an introvert with social anxiety it’s particularly difficult, but it was worth it. Because even though this job is far from my dream job, I found people in it that I can call friends even after such a short time. And I’m very grateful for them, because sometimes I really don’t know what I would do without them.
I am still in the process of decorating my apartment — and it’s slower than I would like, because I don’t want to buy impulsively everything I see just to get everything done as soon as possible. I’m going slowly, I like to think over every single purchase. And also, I don’t have much time for long walks in the shops, because I’m at work four days a week, and I want to relax during the remaining three (which are rarely in a row). Or preparing articles for a blog — although you’ve already noticed that I haven’t added very regularly lately. Sometimes it becomes too much even for me and I have to reconsider my priorities.
As far as Simply The Studio goes, a new template called Fittonia — inspired by my dear Veronika — was added last week after a long time. I have already started to prepare others and I think you have something to look forward to! Overall, I have a lot of plans for this year, and so far I can proudly say that I’m working on them, and we will see how it goes.
If you have any questions for me, I will be happy to answer them in the comments or on any social media!
Ahojte!
Po dlhšej dobe sa vám opäť prihováram takouto formou — pretože už je asi načase, aby som vám priniesla menší update z môjho života. Dnes to sú presne štyri mesiace, odkedy som sa presťahovala do Zlína; a samej sa mi nechce veriť, ako rýchlo to ubehlo, pretože len nedávno som sedela v starej detskej izbe a hľadala byt, ktorý by sa mi páčil. A dnes sedím v onom byte, v meste, ktoré sa stalo mojim domovom.
Zlín mi veľmi prirástol k srdcu. Spomínala som to už aj na mojom Instagrame, ale poviem to i teraz — našla som tu všetko, čo som hľadala. Dokonalo sa tu spája ticho a pokoj spolu s rôznymi udalosťami a atrakciami, takže nie je čas nudiť sa. Je tu úplne všetko, čo potrebujem — a to vrátane bezobalového obchodu či chodníku popri rieke, a ja sa už neviem dočkať jari, rozkvitnutých stromov a dní, kedy bude dostatočne teplo na to, aby som si mohla ísť sadnúť k vode s knihou v ruke a zabudnúť na realitu.
V závere článku Moving, Fighting Sadness And Starting Over som písala, že dúfam, že budem spokojná s mojou novou prácou. Ak mám byť úprimná, v decembri som zvažovala, že odtiaľ zutekám skôr, než si na mňa vôbec stihnú zvyknúť; ale teraz som veľmi rada, že som bola trpezlivá a dala som tomu čas. Koniec-koncov, prísť do nového mesta a zabehnutého kolektívu nie je jednoduché, a pre mňa ako introverta so sociálnou fóbiou je to obzvlášť ťažké, ale stálo to za to. Lebo hoci má táto práca ďaleko od môjho dream job, našla som v nej ľudí, ktorých už aj po tak krátkom čase môžem nazývať kamošmi. A som za nich veľmi vďačná, lebo niekedy fakt neviem, čo by som bez nich robila.
Stále som v procese zariaďovania bytu — a ide to pomalšie, ako by som chcela, lebo nechcem impulzívne kúpiť všetko, čo vidím len preto, aby bolo všetko čo najskôr hotové. Idem na to pomaly, radšej každú jednu kúpu poriadne zvážim. A aj tak nemám veľmi veľa času na dlhé prechádzky po obchodoch, pretože štyri dni v týždni som v práci, a počas tých zvyšných troch (ktoré sú len málokedy hneď po sebe) si chcem oddýchnuť. Alebo pripravovať články na blog — hoci ste si už i vy určite všimli, že v poslednej dobe nepridávam veľmi pravidelne. I na mňa je toho niekedy dosť a musím prehodnotiť svoje priority.
Čo sa Simply The Studio týka, minulý týždeň po dlhej dobe opäť pribudla nová šablóna s názvom Fittonia — inšpirovaná mojou drahou Veronikou. Už som sa pustila do prípravy ďalších a myslím, že sa máte na čo tešiť! Na tento rok mám celkovo veľmi veľa plánov, a zatiaľ môžem hrdo povedať, že mnohé sa mi darí i plniť, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej.
Ak máte na mňa nejaké otázky, veľmi rada vám na nich odpoviem v komentároch alebo na akejkoľvek sociálnej sieti!