Zero waste pre tých, ktorých to až tak nezaujíma

Under (not only) my blog posts focused on a zero waste lifestyle, I quite often encounter the comments “I don’t really care about it“. First of all, I don’t understand why someone reads such posts when they don’t care (I don’t, personally I don’t read articles about hockey because I’m not interested in them), but on the other hand, I’m grateful that even such a person finds time to read my posts. But the second thing that this comment brings to me is that this topic should be of interest to everyone. I certainly want to say more about it in the future, so I won’t keep rambling about it here, but I will only say that our planet is in a very critical situation, and it is time for us to lend a helping hand and do something about it. The time when we could only stare and do nothing, it over.
But I can understand that not everyone has the same passion for zero waste as I do. And that’s what I would like to address in today’s article. Because a little help and make less waste can everyone – and it’s not challenging at all.
 1. If you don’t need a plastic produce bag, don’t take it. When I see some older people walking around the supermarket with a bag in hand, where are three yogurts, it kills me on the inside. There are foods that nobody wants to just put on the bottom of a shopping basket (like break), but those two tomatoes are not going anywhere.
 2. If you don’t have a health problem where you have to drink from a straw, don’t use it. Saying “no straw, please” will take you exactly two seconds, it won’t affect your lemonade experience, but in the ocean will swim one less straw.
 3. Time for the disposable cotton rounds is over. Buy one or two fabric ones. They are not chemically bleached, you can use them again and again, and after all, they are prettier. One costs about as much a a packaging of disposable ones, but they’ll last you for months.
 4. Bring water with you. If you go outside for longer than half an hour, you will certainly need it. A bottle takes so little space in your bag. And you surely have at home some made from glass, stainless steel or maybe even harder plastic – and at least you’ll save money.
 5. The same goes for coffee. We all have adorable cups for coffee for tea to go at home – but they just collect dust, because we buy coffee outside exactly because we didn’t have time to prepare it at home. Throw a keep cup into your handbag or backpack. And many coffee shops even give you a discount of you bring your own container.
 1. Even though they already charge you for a plastic bag and they don’t give them for free, people still buy them. Why? Firstly, it’s made out of such a thin plastic, that it tears before you even get home, a corner of a milk carton makes a hole in it right at the cash desk, and you’ll never go anywhere with it ever. So don’t even buy it. You can carry small items in your hands, something will surely fit in your backpack, and use a tote bag for big food shopping trips. You’ll surely find some at home, because everyone has a tote bag at home.
 2. If you can, recycle. And not only at home – especially outside. Dust bins are literally on every corner, which is nice, but thanks to them, most of the rubbish which can be recycled, ends up in a landfill. If you don’t recycle at home, do it as soon as possible; and bring home even the rubbish you wuld otherwise throw out at school, on a bus stop or on the street.
 3. Almost all kinds of fruit and vegetables are sold without a packaging – and in a normal supermarket. These unpackaged items are right next to the ones which are in nonsense plastic trays, sachets or mesh. And I repeat, that you don’t need a bag for tomatoes, peppers or apples. You’re going to wash them before eating anyways.
All mentioned tips are really just a tiny change and after a few days or weeks you won’t even notice that you switched to more sustainable products. You don’t have to get out of your comfort zone, or push yourself so hard, you won’t become a cave man living in a forest that doesn’t even know what plastic means. But even this small step makes a huge positive impact on the environment.
Pod (nielen) svojimi článkami zameranými na bezodpadový životný štýl sa pomerne často stretávam s komentármi “ja sa o to veľmi nezaujímam“. Jednak veľmi nerozumiem tomu, prečo niekto číta takéto príspevky, keď ho to nezaujíma (neviem, ja si tiež neotváram články o hokeji, ktoré ma nebavia), no na druhú stranu som vďačná za to, že si aj takýto človek nájde čas na prečítanie príspevku. Ale k druhej veci, ku ktorej ma takýto komentár privádza, je to, že táto téma by mala zaujímať každého. Určite sa k tomu chcem ešte niekedy v budúcnosti vyjadriť, preto si tu nebudem vypisovať srdce, no poviem len toľko, že sa naša planéta nachádza vo veľmi kritickej situácii a je na čase, aby sme každý priložili ruku k dielu a niečo s tým robili. Doba, kedy sme sa mohli len nečinne prizerať, sa skončila.
Ale viem pochopiť to, že nie každý v sebe prechováva rovnaké zapálenie pre zero waste ako ja. A práve tomu by som chcela venovať dnešný článok. Pretože trošku pomôcť a robiť menej odpadu môže každý – a nie je to vôbec také náročné.
 1. Ak nepotrebujete mikroténové vrecko, neberte si ho. Keď vidím niektorých starších ľudí, ktorí chodia po supermarkete so sáčkom v ruke, kde sú tri jogurty, ide ma poraziť. Sú potraviny, ktoré asi nikto nechce len tak položiť na dno nákupného košíka (ako také pečivo), ale tie dve paradajky vám nikam neutečú.
 2. Pokiaľ nemáte nejaký zdravotný problém, pri ktorom zo slamky piť musíte, nepoužívajte ju. Povedať “bez slamky, prosím” vám zaberie presne dve sekundy, nijako to neovplyvní váš zážitok z pitia limonády, no v oceáne bude plávať o jednu slamku menej.
 3. Jednorazovým vatovým tampónom odzvonilo. Kúpte si jeden alebo dva bavlnené. Nie sú chemicky bielené, môžete ich používať znova a znova, a v konečnom dôsledku sú aj krajšie. Jeden stojí asi toľko, ako balenie jednorazových, no vydrží vám celé mesiace.
 4. Noste si vodu so sebou. Ak idete vonku na dlhšie ako pol hodiny, určite budete potrebovať doplniť tekutiny. Fľaša vám v taške zaberie minimum miesta. A určite máte doma nejakú zo skla, antikoru alebo hoci aj tvrdšieho plastu – a aspoň ušetríte.
 5. To isté platí o káve. Rozkošné termopoháre na kávu alebo čaj so sebou máme doma všetci – no len na nich sadá prach, pretože kávu si vonku kupujeme presne preto, lebo sme doma nemali čas na jej prípravu. Hoďte si termopohár so sebou do kabelky alebo batohu. A vo viacerých kaviarňach dostanete aj zľavu, keď si nádobu na pitie prinesiete so sebou.
 1. Hoci sa igelitové tašky už spoplatnili a už ich nedávajú zadarmo k nákupu, aj tak ich ľudia kupujú. Prečo? Jednak je vyrobená z takého tenkého plastu, ktorý sa rozpadne skôr, než vôbec dôjdete domov, roh kartónu od mlieka doň spraví dieru ešte pri pokladni, a aj tak s takouto taškou už nikdy nikam nepôjdete. Preto ju ani nekupujte. Malé veci unesiete v ruke, čosi sa vám určite ešte zmestí do ruksaku, a na veľké nákupy používajte bavlnené tašky. Jednoznačne doma nejaké nájdete, lebo bavlnenú tašku má doma asi každý.
 2. Pokiaľ môžete, recyklujte. A nielen doma – hlavne vonku. Odpadkové koše sú doslova na každom rohu, čo je síce pekné, no práve kvôli nim končí väčšina odpadu, ktorá sa mohla dočkať recyklácie, na skládke. Ak doma ešte netriedite odpad, čo najskôr s tým začnite; a noste domov aj smetie, ktoré by ste inak vyhodili v škole, na zastávke alebo na ulici.
 3. Takmer všetky druhy ovocia a zeleniny viete kúpiť aj bez obalu – a v normálnom supermarkete. Tieto nebalené produkty sú rovno vedľa tých, ktoré sú v nezmyselných plastových vaničkách, vreckách alebo sieťkach. A opakujem, že sáčok vám na paradajky, papriku alebo jablká fakt netreba. Aj tak ich pred jedením budete ešte umývať.
Všetky spomenuté tipy sú skutočne len maličkou zmenou a po pár dňoch či týždňoch ani len nebudete vedieť, že ste prešli na udržateľnejšie produkty. Nemusíte pri tom vyjsť zo svojej komfortnej zóny, ani sa nejako veľmi premáhať, ani sa z vás nestane neandertálec žijúci v lese, ktorý nepozná plast. No aj tento drobný krok spraví obrovský pozitívny dopad na životné prostredie.

4 komentáre

 • excessivemind píše:

  Super tipy 🙂 Je pravda, že člověka opravdu nezabije např říct bez brčka 🙂 Nebo tu flašku, vždyť si ji pak stejně koupí a tahají ji všude 🙂

 • Tak s tými starými ľuďmi v supermarkete si ma veľmi pobavila 😀 Minule som videla jedného pána s igelitkou v ruke a v nej mal jedno jablko… mala som sto chutí niečo mu povedať! Postupne sa aj ja snažím vyvarovať sa podobným zbytočným plastom a malými krôčikmi kráčam vyššie a vyššie. Tento článok by malo vidieť viac ľudí!
  NORALIC

 • Sabi píše:

  Skvelý článok! Podľa mňa jeden z tvojich najlepších na tému zero waste. 🙂 Tie mikroténové sáčky sa snažím viac a viac obmedzovať a už učím aj frajera, že na tie banány proste sáčok nepotrebuješ. 😀 A tie odličovacie tampóniky už obzerám, no rozmýšľam, že si možno nejaké spravím aj sama. 🙂

  Sabi z blogu Beautiful savage

 • Natália píše:

  No bohužiaľ pre ľudí čo ich to nezaujíma a poznám takých, aj takých čo sa mi smejú z tohto štýlu môjho života, tak taký ľudia aj tieto veci do svojho života nezaradia aj keby neviem čo. 1. Sáčok si zoberie, lebo sa mu nechce tlačiť alebo vláčiť košík, tašky sú teraz spoplatnené a keď žiadnu nemá, tak si vezme sáčky a v tých si to odnesie domov, vyloží a sáčok hodí do komunálu, lebo šak načo ho bude doma skladovať a taký človek nebude mať doma predsa 3 či 4 koše na separovaný odpad. 2. Nebude predsa pýtať nápoj bez slamky, nakoľko si chce nápoj premiešať a to tou slamkou spraví a najlepšie keď mu tam dajú 2 rôznej farby a je to ešte aj cool a jednou mieša a cez druhú pije 🤦🏽‍♀️ Reálne takto mi jeden človek reagoval, keď som si vypýtala nápoj bez slamky, že ako si ho zamiešam 😀 A mala som aj prípad kde sa ma spýtali, že a ako ho vypijem, keď nechcem slamku 😀🤦🏽‍♀️ 3. Vatové tampóny si za bavlnené nevymení taký človek z dôvodu komfortu, nakoľko tie bavlnené treba po použití preprať a to predsa on robiť nebude, prosto vyhodí po použití do koša a nemusí sa starať. A tie centy, ako to hovoria, čo by na tom ušetrili im za tú námahu nestoja. 4. On nebude predsa nosiť vodu so sebou, je to pre neho záťaž navyše, niekde sa zastaví, kúpi si mini fľašu alebo plechovku, naraz to vypije a fľašu či plechovku zahodí do komunálu, lebo taký človek ani nevie kam inam to má hodiť 🤦🏽‍♀️ 5. To isté ako s vodou. 6. To isté ako so sáčkami, vodou a hrnčekom, taký človek ti zo sebou absolútne nič navyše nezoberie, lebo mu to odoberá energiu, prečo by mal niečo brať z domu, keď mu to v obchode dajú alebo si to kúpi za pár centov a poslúži to len na odnesenie domov. 7. Toto som už spomínala, taký človek nebude mať rôzne koše doma a hlavne študovať si čo kam patrí, ta kde. 8. Nebude to predsa nosiť v ruke, tak si to dá do toho sáčku a ten sa mu lepšie ponesie v rukách.

  Tak asi toľko k tomu, bohužiaľ mrzí ma to, že som to tu tak napísala, tak pesimisticky, ale taký ľudia sú čo presne takto rozmýšľajú a je ich veľa, no našťastie ich ubúda, niektorí sa tvária že ich sa to netýka, ale potom keď vidia ako ľudia okolo neho postupne menia štýl života na Zero waste, tak sa zamyslia, ale žiaľ sú taký čo mávnu rukou a povedia, že čo ja zmením, nič alebo ja som už starý, mňa sa to netýka a taký človek nehľadí na nikoho okrem seba.

  Ja nikoho do ničoho nenútim a idem si svojou cestou ZW životným štýlom a šla by som takou cestou aj ak by som bola sama a poznám už minimálne 10 ľudí čo len tým že ma videli čo robím, tak do svojho života takéto drobnosti taktiež zaviedli a mňa to nesmierne teší 🙂

  ZW štýl nie je vôbec jednoduchá cesta, lebo treba trošku poľaviť z určitých štandardov a veci si zisťovať a učiť sa novým návykom, ale o to viac to potom toho človeka teší, keď si vyberie ťažšiu cestu životom a vidí, že to celé má zmysel 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *