Certifikát OEKO-Tex — čo znamená a prečo je dôležitý?

Mnohé textílie, ktoré používame alebo nosíme, majú na sebe štítok s označením OEKO-Tex. Viete, čo tento certifikát znamená? Aký má pre spotrebiteľa význam?

Označenie s certifikátom OEKO-Tex je jasné a viditeľné. Spotrebiteľ si vďaka nemu môže byť istý, že je látka bezpečná.
Ďalším označením, s ktorým ste sa už určite stretli na štítkoch oblečenia, topánok, či dokonca obliečok a ďalších textílií v domácnosti, je OEKO-TEX®. Čo toto označenie znamená, prečo ho niektoré látky majú a iné nie? Aký ma význam pre nás a prečo je dôležité?

Čo je OEKO-TEX®?

OEKO-TEX® je medzinárodný testovací a certifikačný systém pre látky a tkaniny, vznikol v roku 1992 a má sídlo v Zürichu. V súčasnosti má 18 testovacích inštitúcii v Európe a Japonsku, a pobočky sú až v 40 krajinách sveta.
Certifikáty, ktoré spoločnosť môže udeliť, je šesť. Na oblečení, topánkach či domácom textile sa môžeme stretnúť s:

  • OEKO-TEX® MADE IN GREEN,
  • OEKO-TEX® STANDARD 100,
  • OEKO-TEX® LEATHER STANDARD.
Okrem týchto troch môže spoločnosť udeliť aj certifikát aj výrobnému procesu — ako OEKO-TEX® STeP, OEKO-TEX® DETOX TO ZERO alebo OEKO-TEX® ECO PASSPORT.

Zdroj: oeko-tex.com
Certifikát MADE IN GREEN od OEKO-TEX® udáva, že produkt bol vyrobený vo fabrikách, kde za bezpečných a sociálne zodpovedných pracovných podmienok. Počas procesu výroby sa prihliada na ekologické hľadisko — chránia sa zdroje, zodpovedne sa narába s odpadovou vodou a snažia sa o redukciu uhlíkovej stopy. Označenie na etikete tiež spotrebiteľa uisťuje, že výrobok bol testovaný na prítomnosť škodlivých látok, ktoré by mohli byť nebezpečný pre človeka alebo životné prostredie.
Cieľom certifikátu je vytvoriť transparentnosť — aby bol každý výrobok sledovateľný, spotrebiteľ vedel ľahko nájsť výrobcu a kde bol produkt ušitý.
Na to, aby mohol výrobok získať označenie MADE IN GREEN, musí už mať certifikát STANDARD 100 alebo LEATHER STANDARD, a výrobná linka musí byť označená certifikátom STeP od OEKO-TEX®.

Zdroj: oeko-tex.com
S týmto certifikátom sa na látkach stretávame asi najčastejšie. OEKO-TEX® STANDARD 100 sa zameriava na testovanie prítomnosti škodlivých látok ako sú formaldehyd, ťažké kovy, pesticídy, pentachlorfenol a podobne. Spotrebiteľ si môže byť istý, že výrobok nie je nebezpečný pre zdravie. To sa týka nielen látky samotnej, ale aj použitých nití, zipsu, gombíkov a podobne.
Test vykonávajú nezávislé inštitúcie na základe schváleného rozsiahleho zoznamu kritérií. Tieto hodnoty prekračujú medzinárodne dané požiadavky, katalóg je aktualizovaný minimálne raz ročne, a spotrebiteľ si tak môže byť istý, že je jeho oblečenie alebo domáci textil v súlade s najvyšším štandardom, čo sa týka bezpečnosti pre zdravie. Certifikát má platnosť jeden rok a po úspešnom pretestovaní je možné ho predĺžiť. Výrobky sú testované podľa príslušnosti k jeden zo skupín:

  1. odevy pre deti do 3 rokov (tu sú kritéria najprísnejšie);
  2. odevy, ktoré prichádzajú priamo do styku s pokožkou (spodná bielizeň, tričká, obliečky…);
  3. odevy, ktoré neprichádzajú do priameho styku s pokožkou (kabáty a bundy, topánky, opasky, …);
  4. ostatné textilné výrobky (domáci textil ako závesy, utierky, obrusy a podobne).

Zdroj: oeko-tex.com
Označenie LEATHER STANDARD je veľmi podobné STANDARD 100, ale vzťahuje sa na kožené výrobky. Aj tento certifikát potvrdzuje, že produkt bol testovaný v nezávislom inštitúte, spĺňa prísne kritériá a neobsahuje žiadne chemické látky, ktoré by mohli byť zdraviu škodlivé. Označenie môžu mať kožené polotovary aj hotové výrobky ako rukavice, tašky, bundy alebo topánky. Certifikuje sa len niektorá koža — ako hovädzia, ovčia či jahňacia. Koža z exotických (hady, krokodíly) alebo chránených zvierat nemôže byť certifikovaná.

Zdroj: oeko-tex.com
Ako sme spomínali, certifikát od OEKO-TEX® nemusí byť udelený len textilnému výrobku. STeP od OEKO-TEX®, teda Sustainable Textile & Leather Production (Trvalo udržateľná výroba textilu a kože), certifikuje výrobné zariadenia v odevnom priemysle. Cieľom je dlhodobo zavádzať procesy, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu a podporujú férové a zodpovedné pracovné podmienky.
DETOX TO ZERO od OEKO-TEX® je overovací systém s cieľom implementovať kritéria Greenpeace DETOX Campaign. Nejedná sa o certifikát ako v predošlých prípadoch, ale o analytický nástroj optimalizáciu a monitorovanie nakladania s chemickými látkami a kvality odpadových vôd.
Posledným označením je ECO PASSPORT od OEKO-TEX®, ktorý certifikuje používané chemikálie, farbivá a pomocné látky. Viacstupňový proces sleduje, či používané zložky spĺňajú zákonné požiadavky a nie sú škodlivé.

Prečo označenie nemajú všetky textílie?

A prečo nemá certifikát všetok textil? Dôvody môžu byť dva. Buď oblečenie nie je zo zdravotného hľadiska v poriadku. O certifikát si značka žiada sama; a teda vie, či nebezpečné látky počas procesu výroby používa alebo nie. Síce fungujú isté medzinárodné nariadenia, no v praxi to nemá veľmi kto kontrolovať, najmä ak vezmeme do úvahy to, koľko textilu sa ročne vyrobí. Preto je ľahké sa “skryť v systéme”. Navyše, dané medzinárodné štandardy sú často oveľa nižšie a nesledujú rovnaké vysoké hodnoty ako pri OEKO-TEX®.
Druhým dôvodom ale môže byť aj to, že si to výrobca nemôže dovoliť. Certifikáty od OEKO-TEX® sú spoplatnené a je nutné ich obnovovať každý rok. Ak sa jedná o menšieho a lokálneho výrobcu oblečenia, je možné, že si to nemôže dovoliť. Cena certifikátu sa začína na 350 € / 8 750 Kč — a to iba pre jeden produkt, pričom certifikát platí len dvanásť mesiacov. A ak značka chce predávať už len 10 druhov oblečenia, tak už sa jedná o sumu, ktorú si nie každý môže dovoliť.

Prečo je toto označenie dôležité?

Trend rýchlej módy vyžaduje rýchlu produkciu lacného oblečenia. To si žiada nielen lacnú pracovnú silu, ale aj používanie lacných farbív, pesticídov a podobne. A to nemusí byť pre nás bezpečné.
Vedeli ste, že počas výroby napríklad takej mikiny, sa používa až kilogram rôznych chemických látok? Túto mikinu potom budete nosiť niekoľko hodín denne aj celé roky. Už len myšlienka, že by sa v látke mali nachádzať látky, ktoré sú škodlivé pre pokožku, je desivá. A aj keď by sme ich postupom času z mikiny vyprali, chemikálie by sa dostali do odpadovej vody a mohli spôsobiť škody vo vodných ekosystémoch.
Ako spotrebiteľ nemá nikto z nás čas zisťovať a doma testovať, či jeho oblečenie neobsahuje zvyšky nejakých zdraviu škodlivých látok. Vďaka certifikátom od OEKO-TEX® to ani nie je potrebné — pri nákupe ľahko zistíte, či je výrobok v poriadku alebo nie. Stačí iba nájsť štítok, kde logo nájdete.