Inšpirovalo ma / časť 02

It’s been a while since I posted Inspired Me Part 01; and I have five more things that I would like to share with you. So I hope they inspire you as much as they did me!

The Life-Changing Magic of Tidying Up

I can’t even estimate how long I have been planning to read this book. As I mentioned in the article Declutter With KonMari, Marie Kondo and her work are very familiar to me, but somehow I still couldn’t find the time to immerse myself in her work, which has enjoyed tremendous success around the world. And I can only recommend the book – not only will you learn how to clean your entire home and life, how to do it so that cleaning is not too overwhelming, but at the same time you get to know Marie as a person and how she got into this profession – in a form of interesting and funny stories from the past. It’s a very simple reading that will really stay in your memory and believe me that you’ll never look at tidying as before.

Our Planet

The British documentary series Our Planet literally took my breath away. The first episode was released in the beginning of April this year, and although I have only listened to all the praise and recommendations to start watching it, I have only recently come to it. A mistake. The whole production is simply amazing – Our Planet will take you through beautiful places from the Amazon forest to the Arctic, where you will discover a variety of animal species in their natural habitat. The series highlights climate change and how it affects ecosystems across the planet; and all this through beautiful shots that you’ll watch with your mouth open. You can find it on Netflix, currently it has only one season, which has eight episodes, each being about 50 minutes long.
read next: inspired me Part 01

Coffee vs Sustainability

Those who know me a little bit more know that I’m not one of the poeple who drink coffee. Somehow I didn’t find a way to this drink and in fact, I don’t really want to. However, there’re many people around me who cannot imagine a morning without a cup of coffee, noot even functioning without it throughout the whole day. So I don’t know much about sustainability when making coffee – but I recommend a post Coffee vs. Sustainability on the Sarka blog to learn more about making this beverage more eco-friendly.

Loeppky’s Life

Delilah Loeppky and her husband Zach live in the Canadian province of Saskatchewan and raise two children – Eloise Rose, who is two years old, and five-month-old son Theodore Blythe. Her videos are primarily about matherhood, but she also focuses on lifestyle and is filming vlogs. She’s honest, open and shows things as they are. She’s amazing to listen to and her content is simply aesthetically pleasing. So if you’re looking for someone to inspire you, I recommend this little family.

Listen Louder

I’m still finding my way to podcasts. But during my summer holiday in Italy and Croatia, and especially during long rides when I was tired of listening to songs, I started to listen to Listen Louder. This podcast titled “We’re All Ears” is prepared by Megan Gilbride and in each episode she talks to a new guest about mental health. Women from different professions tell their stories, share their problems and share tips on how to deal with them.
Od vydania Inspired Me Part 01 už prešla istá chvíľa; a mne sa nazhromaždilo ďalších päť vecí, o ktoré by som sa s vami chcela podeliť. Tak dúfam, že vás inšpirujú rovnako ako mňa!

The Life-Changing Magic of Tidying Up

Ani sama neviem odhadnúť, ako dlho som sa chystala prečítať si túto knihu. Ako som spomínala už v článku Declutter With KonMari, Marie Kondo i jej práca sú mi veľmi známe, no akosi som si doteraz nevedela nájsť čas na to, aby som sa ponorila do jej diela, ktoré zožalo obrovský úspech po celom svete. A i ja môžem knihu iba odporúčať – nielenže sa dozviete, ako upratať celý svoj domov i život, ako pri tom postupovať, aby upratovanie nebolo príliš ohromujúce, ale zároveň Marie spoznáte ako osobu a ako sa k tejto profesii dostala – v podobe zaujímavých i vtipných príbehov z minulosti. Je to veľmi jednoduché čítanie, ktoré vám naozaj utkvie v pamäti a verte mi, že sa už na upratovanie nikdy nepozriete ako predtým.

Our Planet

Britský dokumentárny seriál Our Planet mi doslova vyrazil dych. Prvá epizóda uzrela svetlo sveta začiatkom apríla tohto roku, a hoci som odvtedy počúvala iba samé chvály a odporúčania, aby som ho začala pozerať i ja, dostala som sa k nemu iba nedávno. Chyba. Celé spracovanie je jednoducho úžasné – Our Planet vás prevedie nádhernými miestami od Amazonského pralesa až po Arktídu, kde spoznáte rozmanité druhy živočíchov v ich prirodzenom prostredí. Seriál poukazuje na klimatické zmeny a to, ako ovplyvňujú ekosystémy na celej planét; a to všetko cez nádherné zábery, ktoré budete sledovať s otvorenými ústami. Nájdete to na Netflixe, v súčasnosti má len jednu sériu, ktorá má osem častí, pričom každá má okolo 50 minút.
čítaj ďalej: inšpirovalo ma časť 01

Káva vs udržateľnosť

Tí, ktorí ma lepšie poznajú vedia, že sa neradím k ľuďom, ktorí pijú kávu. K tomuto nápoju som si akosi nenašla cestu a popravde, ani ma nejako neláka. Avšak v mojom okolí je nemalé množstvo ľudí, ktorí si bez šálky kávy nevedia predstaviť ráno, nieto ešte fungovanie počas celého dňa. Preto čo sa týka udržateľnosti pri príprave kávy nemám veľa poznatkov – ale odporúčam článok Káva vs udržateľnosť na blogu Šárky, kde sa dozviete všetko o tom, ako spraviť prípravu tohto nápoja viac ekologickú.

Loeppky’s Life

Delilah Loeppky a jej manžel Zach žijú v kanadskej provincii Saskatchewan a vychovávajú dve deti – Eloise Rose, ktorá má dva roky, a päťmesačného synčeka Theodora Blytha. Jej videá sa sú primárne o materstve, ale sústredí sa aj na životný štýl a natáča vlogy. Je úprimná, otvorená a ukazuje veci také, aké sú. Veľmi dobre sa počúva a jej tvorba je jednoducho esteticky príjemná. Takže ak hľadáte niekoho, kto vás bude inšpirovať, odporúčam práve túto malú rodinku.

Listen Louder

Ja a podcasty si k sebe ešte stále akosi hľadáme cestu. Ale počas letnej dovolenky v Taliansku a Chorvátsku, a hlavne na dlhých cestách, kedy ma už omrzelo počúvanie pesničiek, som si pustila Listen Louder. Tento podcast s podtitulom “We’re All Ears” pripravuje Megan Gilbride a v každej časti sa rozpráva s novým hosťom o duševnom zdraví. Ženy z rôznych profesií hovoria svoje príbehy, zdieľajú svoje problémy a delia sa o tipy, ako sa s nimi vyrovnávajú.