Simply The Studio / novinky 2019

On the second of August, I shared with you on the blog and on social media something that I had been preparing for a very long time and which had been making me very happy for a while. Simply The Studio – my shop on Etsy, where I sell blog templates via Blogger.
A few weeks have passed since then (almost two months), and you can’t even imagine my happiness that the business is still progressing. Things are selling, customers just come and every new order make a smile on my face. The feeling of creating something, and people sincerely liking it, spending money on it and writing you how satisfied they are, is really priceless.
Today’s article will be like a smaller self-promo – I’d like to show you what’s new over the past two months in the store.

Peony

demo blogbuy theme

 • fixed top three level menu and social media icons,
 • automatic overview of the three most recent posts,
 • subscription box on the homepage,
 • customized layout of posts and automatic “keep reading” button,
 • right sidebar with customized widgets,
 • Instagram widget at the bottom of the page,
 • warm autumn colors (these can, of course, be easily and quickly changed).

Gerbera

demo blogbuy theme

 • happy girly colours (can be changed) and a touch of summer,
 • fixe top three level menu and social media icons,
 • a slider with recent or selected posts,
 • organized overview of all articles,
 • space to introduce yourself to readers,
 • subscription box,
 • minimalist style of the article (no sidebar) with an overview of suggested posts,
 • Instagram widget at the end of the page.
Druhého augusta som sa na blogu i na sociálnych sieťach s vami podelila o niečo, čo som pripravovala veľmi dlho a čo mi už dlhšiu dobu prinášalo veľké šťastie. Simply The Studio – môj obchod na Etsy, kde predávam šablóny na blogy cez službu Blogger.
Odvtedy prešlo pár týždňov (takmer dva mesiace), a ani si neviete predstaviť moje nadšenie z toho, že obchod stále napreduje. Veci sa predávajú, zákazníci len prichádzajú a každá nová objednávka mi vyčarí úsmev na tvári. Ten pocit, keď niečo vytvoríte, a ľuďom sa to úprimne páči, minú na to peniaze a napíšu vám, ako veľmi sú spokojní, je naozaj na nezaplatenie.
Dnešný článok bude také menšie self-promo – rada by som vám totiž ukázala, čo nové za tie dva mesiace v obchode pribudlo.

Peony

demo blogkúpiť šablónu

 • pevné horné menu s troma úrovňami a ikonami sociálnych sietí,
 • automatický prehľad troch najnovších príspevkov,
 • služba na prihlásenie na odber na domovskej stránke,
 • prispôsobené rozloženie príspevkov a automatické tlačidlo na rozbalenie,
 • pravý bočný panel s upraveným vzhľadom widgetov,
 • miniaplikácia Instagram v závere stránky,
 • teplé jesenné farby (tie je, samozrejme, možné jednoducho a rýchlo zmeniť).

Gerbera

demo blogkúpiť šablónu

 • dievčenské veselé farby (možné zmeniť) a nádych leta,
 • pevné horné menu s troma úrovňami a ikonami sociálnych sietí,
 • slider s najnovšími alebo vybranými príspevkami,
 • organizovaný prehľad všetkých článkov,
 • priestor na predstavenie sa čitateľom,
 • služba na prihlásenie na odber,
 • minimalistický štýl článku (bez bočného panelu) s prehľadom navrhovaných príspevkov,
 • miniaplikácia Instagram v závere stránky.