Vitajte späť

Merry Christmas, happy new year and happy first of February! I know I haven’t been here for a long time – and I started writing this article with an explanation where have I been and why I haven’t been posting for a few times actually, but I had to put it aside, because new responsibilities were more important.
But this year I have more duties than I would want – in the first half of the year, they’re all school related, in the second half about something else. But that’s for another time. It includes many changes – nice, exciting, but also a bit scary, but I’m looking forward to them. Only a few people know about my plans, but make sure that when I’m ready to tell you about them, you can expect a long post. However, we’ll have to wait a few more months for that.
As I have already mentioned, the first half of the year will be oriented at school. Soon I will finish my bachelor degree, and I don’t believe that myslef, because I feel like I’ve been stressing about my applications or waiting in a dress for a practical part of my entrance exams just now. Of course, this all means that the deadline of my backelor’s paper is approaching, and I’m not happy about it, but I probably have no choice.
I’m meantioning it because even thought as a new year’s resolution I put that I want to post an article two times a week (Monday and Friday), I don’t know if I’ll be able to do that, because although I have enough time to write now, who knows how it’ll be when the semester begins. I have a lot of ideas, so I hope I can make them happen.
Overall, I’m looking forward to 2019 and I believe it will be my year.
What are your new year’s resolutions? Or what do you want to accomplish in this year?
Veselé Vianoce, šťastný nový rok a pekný prvý február! Viem, že som sa tu dlho neukázala – a niekoľkokrát som sa pustila do písania tohto článku s vysvetlením, kde som a prečo blog zapadá prachom, no muselo to ísť bokom, keďže sa vždy prihrnuli nové povinnosti.
Tento rok ma ale povinností čaká viac, než by som chcela – v prvom polroku sa točia okolo školy, v druhom okolo čohosi iného. Ale o tom inokedy. Týka sa to mnohých zmien – príjemných, vzrušujúcich, ale aj trochu desivých, no oveľa viac sa teším ako bojím. O mojich plánoch vie zatiaľ len pár ľudí, ale vedzte, že len čo budem pripravená sa o nich s vami podeliť, hneď tu bude dlhý článok. No na to si ešte pár mesiacov počkáme.
Ako som už spomínala, prvá polovica roka bude pre mňa orientovaná na školu. Onedlho budem končiť bakalársky stupeň štúdia, čomu sa mi vôbec nechce veriť, lebo mám pocit, že len teraz som sa stresovala nad prihláškami či v šatách čakala na praktickú časť prijímacích skúšok. S tým, samozrejme, súvisí aj bakalárka, ktorej deadline sa pomaly, ale isto blíži, z čoho ani trochu nie som nadšená, ale asi nemám veľmi na výber.
Spomínam to len preto, lebo hoci som si do nového roka dala predsavzatie, že články budú pribúdať dvakrát do týždňa (v pondelok a piatok), neviem, ako sa mi to bude dariť, keďže hoci teraz mám času na písanie dosť, ktovie, ako to bude, keď začne nový semester. Nápadov mám ale dosť, tak pevne dúfam, že sa mi ich aj podarí zrealizovať.
Celkovo sa na rok 2019 veľmi teším a verím, že to bude my year.
Aké ste si dali predsavzatia do nového roka? Alebo čo by ste chceli za tento rok stihnúť?